Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
23. dubna 2024 ..:: HOME ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Il Portale della cultura arianese se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Il Portale della cultura arianese a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Il Portale della cultura arianese souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Il Portale della cultura arianese shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Il Portale della cultura arianese také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Il Portale della cultura arianese automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Il Portale della cultura arianese využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Il Portale della cultura arianese.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Il Portale della cultura arianese, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Il Portale della cultura arianese nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Il Portale della cultura arianese doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Il Portale della cultura arianese. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Il Portale della cultura arianese nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Il Portale della cultura arianese a rodinu webů Il Portale della cultura arianese.

Použití osobních informací

Il Portale della cultura arianese shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Il Portale della cultura arianese a k poskytování služeb, o které jste požádali. Il Portale della cultura arianese také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Il Portale della cultura arianese a jeho přidružených částí. Il Portale della cultura arianese vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Il Portale della cultura arianese neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Il Portale della cultura arianese Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Il Portale della cultura arianese může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Il Portale della cultura arianese a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Il Portale della cultura arianese nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Il Portale della cultura arianese udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Il Portale della cultura arianese za účelem zjištění, jaké služby Il Portale della cultura arianese jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Il Portale della cultura arianese, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Il Portale della cultura arianese prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Il Portale della cultura arianese nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Il Portale della cultura arianese a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Il Portale della cultura arianese nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Il Portale della cultura arianese používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Il Portale della cultura arianese nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Il Portale della cultura arianese, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Il Portale della cultura arianese nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Il Portale della cultura arianese zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Il Portale della cultura arianese uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Il Portale della cultura arianese vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Il Portale della cultura arianese nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Il Portale della cultura arianese na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
culturaariano-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation